месинг

месинг
мѐсинг
същ м без мн ottòne m

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • месинг — (гер. Messing) легура од бакар и цинк (во различни размери) …   Macedonian dictionary

  • ФРАНКФУРТСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 1833 — (в лит ре иногда именуется Франкфуртским покушением ) попытка радикального студенчества и демократич. интеллигенции поднять восстание во Франкфурте на Майне. Было вызвано усилением реакции в герм. гос вах и ограничением свободы печати, союзов и… …   Советская историческая энциклопедия

  • Коган-Бернштейн, Фаина Абрамовна — Фаина Абрамовна Коган Бернштейн Дата рождения: 1899 год(1899) Место рождения: Дерпт, Российская империя Место смерти: Москва Страна …   Википедия

  • мангал — (тур. mangal) тркалезен широк сад, од бакар, месинг, тенекија или глина, во кој се држи жар за загревање на простории или за подгревање на храна …   Macedonian dictionary

  • офиклеида — (грч. ophis, kleis, kleidos) муз. вид дувачки инструмент од месинг (има змиест облик и дава длабок, басовски тон) …   Macedonian dictionary

  • хемиграфија — (грч. chemeia хемија, grapho пишува) типографска вештина на изработување на релјефи во цинк, бакар, месинг и сл. цинкографија …   Macedonian dictionary

  • цементирање — (лат. caementum) 1. зацврстување на нешто со цемент, изработување на предмети од цемент 2. металургиска постапка со која некој метал се покрива со извесна материја во прав која со загревање треба да навлезе во металот (на пр., од железо и… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”